Naujienos

2014/05/06 | A.Skardžius dalyvavo LSDP Trakų skyriaus bičiulių šventėje

trakaiGegužės 2d. Seimo narys ir kandidatas į Europos Parlamentą Artūras Skardžius kartu su gausiai susirinkusiais partijos kolegomis dalyvavo Trakų skyriaus bičiulių šventėje.  Pirmoji „Gegužinė“ buvo surengta prieš šešerius metus. Tradiciškai šis renginys vyksta bičiulių Danutės ir Vytauto Zalieckų kaimo turizmo sodyboje Aukštadvario seniūnijos Purvynų kaime. Per  šešerius metus ši šventė tapo partiečių laukiama, vis skaitlingesnė, kurioje noriai dalyvauja ne tik LSDP Trakų skyriaus nariai, bet ir bendrapartiečiai iš kitų skyrių.  Susirinkusiuosius pasveikino Seimo narys Artūras Skardžius. Parlamentaras džiaugėsi, kad  švenčių organizatoriai parodė daug kūrybiškumo, išradingumo ir  kiekvienais metais ieško būdų kaip šį renginį paįvairinti, padaryti jį patraukliu. Nepaisant vėsaus oro, kaip tikroje, geroje kaimo gegužinėje vilnijo kalbos, grojo muzikantai, skambėjo dainos, linksmai nusiteikę šnekučiavosi senjorai. Seimo narys pasidžiaugė, kad trakiškiai padovanojo įspūdingą renginį, puikią nuotaiką ir atokvėpio valandėlę.

Plačiau
2014/05/06 | Lietuvos mokslų akademijoje paminėta Šilutės r. savivaldybės diena

MA Apdovanojimu iteikimas 2014 04 26Seimo narys Artūras Skardžius balandžio 29 d. dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinio susirinkimo ataskaitinėje sesijoje, kurios metu buvo paminėta Šilutės rajono savivaldybės diena. Renginio metu buvo įteiktas švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtas Meilės Lukšienės premijos laureato diplomas. Šia premija siekiama įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Taip pat buvo įteikti Mokslų akademijos premijų laureatų diplomai ir pagyrimo raštai.
Renginio dalyviai išklausė Šilutės rajono savivaldybės veiklos pristatymą. Pertraukėlės metu Artūras Skardžius šiltai pabendravo ne tik su akademine bendruomene, bet ir su gausiai susirinkusiais Šilutės krašto žmonėmis. Trumpai aptarė jų problemas ir rūpesčius, kalbėjo apie raiškos įvairoves ir siekiamybes Šilutės krašte.

Plačiau
2014/05/06 | Artūras Skardžius: už švarią aplinką

DSC_0011Balandžio 26 dieną Seimo narys Artūras Skardžius tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo visuotinėje akcijoje ,,Darom 2014“. Kartu su partijos kolegomis akcijos metu švarino Lūžių parko apylinkes, po to aplankė LSDP partijos įkūrimo 110 – mečio proga parko teritorijoje pasodintą ąžuolų giraitę.
Anot Artūro Skardžiaus, svarbu gražinti aplinką, kurioje gyvename, nes tai skatina meilę gimtajam kraštui, ugdo pilietinę visuomenės atsakomybę, bendruomeniškumo jausmą. Parlamentaras džiaugėsi, kad kiekvienais metais akcijoje „Darom“ dalyvauja vis daugiau geranoriškai nusiteikusių talkininkų.

Plačiau
2014/05/06 | Laikas įdarbinti saulės elektrines

Prieš metus socialdemokratų Vyriausybei teko imtis skubių priemonių, kad suvaldytų buvusios Energetikos ministerijos aplaidžiai vykdytos atsinaujinančių energetikos išteklių plėtros pasekmes ir išvengtų drastiško elektros energijos kainų vartotojams didėjimo.

Dėl Energetikos ministerijos ir ministro A. Sekmoko aplaidaus bei netinkamo savo funkcijų atlikimo, koordinuojant atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir skatinimo priemonių įgyvendinimą, atliekant jų įgyvendinimo stebėseną ir užtikrinant valstybinę priežiūrą bei kontrolę, buvo išduoti 17 603 leidimai plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus saulės elektrinėms 518 MW suminei galiai, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, o tai pagal nustatytas remiamas supirkimo kainas būtų pareikalavę apie 500 mln. litų VIAP lėšų kasmet, todėl vartotojams elektros energija būtų pabrangusi iki 5 ct/kWh.

Socialdemokratai visada pasisakė už atsinaujinančių elektros energijos šaltinių naudojimo plėtrą ir buvo pažadėję, kad sureguliavus situaciją vėl bus grįžtama prie saulės elektrinių klausimo.

LR Seime jau svarstomas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 str. pakeitimas ir papildymas. Siūlomu įstatymo projektu siekiama sudaryti sąlygas darniai saulės šviesos energiją naudojančių elektrinių plėtrai ir skatinti saulės šviesos elektrinių steigimą, netaikant fiksuoto iš VIAP remiamo tarifo už šiose elektrinėse pagamintą elektros energiją. Taikant siūlomą plėtros schemą, bet kuriam elektros energijos vartotojui sudaroma galimybė savo valdoje ir savo ūkiniams bei buitiniams elektros energijos vartojimo poreikiams įsirengti saulės šviesos elektrinę.

Tokia elektros energijos gamybos schema pritrauks privačių elektros energijos vartotojų investicijas ir sumažins finansinę naštą valstybei bei elektros energijos vartotojams, kuri buvo kilusi A. Kubiliaus Vyriausybei  prisiėmus įsipareigojimus per fiksuotą iš VIAP lėšų remiamą tarifą skatinti saulės šviesos jėgainių plėtrą.

Pagrindinis šios skatinimo sistemos, užtikrinančios darnią saulės šviesos elektrinių plėtrą ir palengvinančios laipsnišką perėjimą nuo atsinaujinančių išteklių energetikos rėmimo prie laisvos rinkos, privalumas yra įrengtos elektrinės galios ir jos gaminamos elektros energijos vartojimo atitikimas, t. y. įrengtoji elektrinės galia atitinka paties elektros energijos vartotojo suvartojamos elektros energijos kiekį, o už rinkos kainą gali būti superkamas tik nesuvartotos elektros energijos likutis, jei toks bus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pagaminto ir savo ūkinėms ar buitinėms reikmėms nesuvartoto elektros energijos kiekio apskaita vykdoma pagal dvipusės elektros energijos apskaitos prietaisų, užtikrinančių galimybę nustatyti per kalendorinius metus elektros energijos vartotojo į elektros tinklus patiekto ir iš elektros energijos tinklų suvartoto elektros energijos skirtumą, duomenis.

Pasibaigus kalendorinių metų laikotarpiui, elektros tinklų operatorius ir elektros energijos vartotojas sudaro pagamintos – suvartotos elektros energijos balansą. Tais atvejais, kai pagal sudaryto elektros energijos gamybos-vartojimo balanso duomenis paaiškėja, kad elektros energijos vartotojas suvartojo daugiau elektros energijos nei jos pagamino, jis privalo apmokėti elektros tinklų operatoriui susidariusį skirtumą tarp pagamintos ir suvartotos elektros energijos kiekio pagal elektros tinklų operatoriaus ar nepriklausomo tiekėjo taikomus tarifus.

Suteikiama galimybė elektros energijos vartotojams dalyvauti vykdant atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą ir gauti finansinės naudos. Dėl elektros energijos vartotojų įsitraukimo galima tikėtis visuomenės pritarimo atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrai ir bendro klimato atsinaujinančių išteklių energetikos srityje gerėjimo bei Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai įvykdymo – iki 2020 m. padidinti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį ne mažesnę, kaip 20 procentų lyginant su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu.

Svarbu ir tai, kad elektros energija vartojama jos pagaminimo vietoje, todėl mažėja apkrova tinklams ir didinamas elektros sistemos patikimumas, sumažėja poreikis plėtoti elektros perdavimo ar skirstymo tinklus, užtikrinamas reikiamas tinklų pralaidumas.

Visiems elektros energijos rinkos dalyviams bus užtikrintas naudingas balansas tarp elektros energijos gamybos kaštų, elektros energijos tiekimo patikimumo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.

Tokia saulės šviesos elektrinių plėtros schema jau yra taikoma kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse (Olandijoje, Danijoje, Belgijoje).

Artūras Skardžius
LR Seimo narys
Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas

Plačiau