VARTOTOJŲ APSAUGA. KAIP EFEKTYVINSIME ŠĮ DARBĄ?

vart konferenc 2015-06-12 Birželio 12 d., penktadienį Seimo ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius dalyvavo konferencijoje  – „Vartotojų apsauga. Kaip efektyvinsime šį darbą?“. Renginio tikslas -pristatyti visuomenei vartotojų valstybinių institucijų veiklą ginant viešąjį vartotojų interesą, pasikeisti nuomonėmis apie tai, kas kliudo siekti pažangos šioje srityje ir pasiūlyti sprendimus.

Sveikindamas konferencijos dalyvius A. Skardžius sakė: „ kai mes kalbame apie žmonių savijautą ir lūkesčius mūsų Lietuvoje, nepamirškime, kad visi esame vartotojai. Šios dienos konferencija yra geras precedentas betarpiškam pokalbiui apie vartotojų padėtį, lūkesčius ir problemas“.  Aukšto lygio vartotojų teisių ginimas viena pagrindinių vertybių Europos Sąjungoje bei kitose išsivysčiusiose pasaulio valstybėse.  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę vienas iš svarbesnių žingsnių buvo siekis  sukurti įstatyminę bazę ginančią asmens interesus, padaryta didelė pažanga ginant viešąjį vartotojų interesą, sukaupta  nemažai patirties. Europos Sąjungos teisės aktai dėl vartotojų teisių apsaugos perkelti į Lietuvos teisę bei Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pastangos ginant asmenų teisę davė teigiamų rezultatų. Vartotojų politika yra labai svarbi gerai veikiančios vidaus rinkos dalis. Ją įgyvendinant siekiama užtikrinti tinkamus rinkos sandorių rezultatus, garantuojant vartotojų teises prekybininkų atžvilgiu ir teikiant papildomą apsaugą, pavyzdžiui, pažeidžiamiems vartotojams. Suteikti vartotojams daugiau teisių ir veiksmingai užtikrinti jų  saugą ir ekonominius interesus tapo svarbiausiais vartotojų apsaugos srities Europos Sąjungos  politikos tikslais.

Pastarųjų metų Lietuvos gyventojų apklausos rodo, kad pažeidus vartotojų teises, žmonės žino kur kreiptis bei didžioji jų dalis teigiamai vertina pasikeitimus ginant viešąjį vartotojų interesą. Paspartėjo gyventojų konsultavimo bei jų skundų nagrinėjimo procesai, veiksmingiau sprendžiami ginčai. Valstybinės institucijos daugiau dėmesio skiria į vartotojų teisių šviečiamąją veiklą.  Tačiau  nuveikti reikia dar labai daug, nes laikmetis kelia vis naujus uždavinius, problemas, kurias turime spręsti.

„Tam, kad galėtume įsigilinti į artimesnę ir tolimesnę perspektyvą reikia nuolat įsigilinti į problemų esmę, galimus sprendimo būdus, todėl džiaugiuosi, kad Vartotojų federacija inicijavo šią konferenciją, kurioje keičiamės nuomonėmis, kalbame bei siekiame pažangos vartotojų politikos srityje. Vartotojų teisių gynimas –raktas į gerovės valstybę, kurią ir siekiame sukurti“, – sakė ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas.

Baigdamas sveikinimo kalbą Seimo narys A. Skardžius palinkėjo gero, rezultatyvaus konferencijos darbo. Nuotraukose akimirkos iš konferencijos:  vartotoj konfer vartotoj konferencija vartot konferencija Vart konferenc