SVEIKINIMAS MOTINOS DIENOS PROGA

pavasaris 2014Sūpavote glėbyje, niūniavote lopšinę, sekėte pasaką, mokėte ištarti pirmąjį žodį ir globojote kiekviename žingsnyje, kad Jūsų vaikai užaugtų dori, pareigingi, darbštūs, mylėtų savo gimtinę ir tėvynę Lietuvą. Ačiū už didį pasišventimą motinystei. Tegul šį sekmadienį, Motinos dieną, Jus sušildo vaikų meilė ir dėmesys, jų prasmingas gyvenimas ir kilnūs darbai. Linkiu stiprios sveikatos, daug džiaugsmo ir ilgų gyvenimo metų.

Nuoširdžiai Artūras Skardžius