SĖKMĖS JUMS, MOKYTOJAI

Nuoširdžiai sveikinu Jus su profesine švente – Tarptautine mokytojų diena! Jūsų profesija labai kilni, nes matote kaip auga, keičiasi, bręsta visuomenės vertybė – jaunas žmogus. Esu įsitikinęs didele pedagogo galia, nes stiprius asmenybės brandos pamatus padeda ne tik gimtieji namai, mama, tėvas, bet ir jūs, mieli mokytojai, kurie  auklėtiniams įkvepiate tikėjimą savo jėgomis, išlaisvinate jų asmenines iniciatyvas ir  žingsnis po žingsnio padedate iš vaikystės išeiti į savarankišką gyvenimą. Todėl prabėgus daug metų po mokyklos baigimo dar ilgai liekate mūsų mintyse, darbuose, prisiminimuose.

Linkiu ramiai žvelgti į pasaulį, tiesiog tikint, kad Jūsų auklėtiniai perėmę esmines demokratijos ir visuomenės vertybes, sąžiningai ir dorai padarys viską dėl mūsų Tautos, Tėvynės, Ateities.

Pagarbiai  Artūras Skardžius