PO VIENĄ -Į „GAZPROMO“ GLĖBĮ

Seimo nario Artūro Skardžiaus komentaras žurnalui „Savaitė“ Nr. 39, 2015 rugsėjo 24d.

Šiuo metu garsiai kuriama ES Energetikos sąjunga. Jos pagrindinis tikslas vieninga, suderinta ES pozicija dėl energetinių išteklių pirkimo iš išorės šalių. Deja, dauguma ES valstybių nėra nusiteikusios remti centralizuoto dujų pirkimo iš trečiųjų šalių tame tarpe, teigdamos kad centralizuotas dujų pirkimas iš „Gazprom“ iškraipytų konkurenciją. Tačiau konkurenciją kaip tik ir iškraipo nevienodos politinės dujų kainos valstybėms narėms. Tai sena Rusijos politinio spaudimo per „Gazprom“ taktika.

Naujieji „Gazprom“ ir Europos dujų tiekimo operatorių susitarimai ir liudija: einama ne bendros Energetikos sąjungos kūrimo keliu, o ES narės pavieniui mina senus takelius į „Gazpromo“ glėbį.

Akivaizdu, kad Europa grįžta į priklausomybę nuo „Gazprom“. Lietuvos ir kitų valstybių, patiriančių Rusijos politinį spaudimą,  lūkesčiai dėl vieningos ES Energetikos sąjungos pamažu tirpsta.