KONFERENCIJA SEIME -„SOCIALINIO DIALOGO PLĖTROS IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“

Siocialinio dialogo plėtros iššūkiai ir galimybes 2015-02-23 Vasario 23 d. Seimo narys Artūras Skardžius dalyvavo konferencijoje „Socialinio dialogo plėtros iššūkiai ir galimybės“, kurią organizavo Seimo ekonomikos komitetas ir Lietuvos verslo konfederacija. Susirinkusiuosius pasveikino Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Renginyje dalyvavo Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius Algimantas Akstinas, Investuotojų formumo direktorė Rūta Skyrienė. Patirtimi ir įžvalgomis dalinosi svečiai iš užsienio: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų atstovai Stafanas Nilsonas, Irinė Ivonė Pari, Martinas Sikeris ir nepriklausoma ekspertė Skirma Kondratas. Konferencijos pagrindinė tema – Lietuvoje steigiama Nacionalinė ekonominė ir socialinė taryba (NEST), kurios įsteigimas leistų stiprinti įvairių NVO, ekspertų, darbdavių, profesinių ir darbuotojų asociacijų, kooperatyvų, aplinkosaugos, neįgaliųjų organizacijų interesų atstovavimą ir dialogą su Seimo, Vyriausybės ir ministerijų atstovais. Anot pranešėjų NEST atliktų patariamąjį vaidmenį ir užtikrintų piliečių teisę dalyvauti sprendžiant svarbiausius šalies ekonominius ir socialinius klausimus, nes tik aktyviai tarpusavyje bendraujant galima rasti geriausius sprendimus mūsų visuomenei rūpimais klausimais.

 Socialio daliogo pletros issukiai ir galimybes 2015-02-23 Socialinio daliogo plėtros iššūkiai ir galimybės

Nuotraukos Olgos Posaškovos