Kandidato į LSDP pirmininkus A. Skardžiaus kreipimasis į bendrapartiečius

Mieli bičiuliai,

Valstybė kuriama žmonių ir privalo tarnauti jiems. Seimo rinkimai parodė, kad žmonės nusivylė mūsų partijos vykdyta politika. Turime atsitiesti, persitvarkyti ir susigrąžinti visuomenės pasitikėjimą valstybe bei socialdemokratijos idėja.

Privalome kurti socialiai atsakingą valstybę, principingai laikantis kairiosios politikos vertybių: solidarumo, socialinio teisingumo, lygybės, demokratijos.

Veiklos prioritetai:

–          atstatyti mokesčių pusiausvyrą visuomenėje įvedant progresinius mokesčius;

–          subalansuoti darbo santykius;

–          suvaldyti korupciją ir šešėlinę ekonomiką;

–          įtvirtinti skaidrų ir efektyvų valstybės turto ir viešųjų finansų valdymą.

Šių prioritetų įgyvendinimas atstatys socialinį teisingumą, sudarys galimybę papildomas biudžeto pajamas nukreipti socialinių investicijų didinimui bei socialinės atskirties mažinimui.

Stipri ir vieninga partija:

–          veiklos decentralizavimas, profesionali vadyba, tikslinis finansavimas;

–          demokratijos plėtra, užtikrinanti visų partijos narių dalyvavimą sprendimų priėmime;

–          partijos narių motyvacija, paremta aiškiais partinės ir profesinės karjeros kriterijais;

–          profesionali vidaus ir išorės komunikacija.

Kartu su Jumis tai galime padaryti!

Bičiuliškai, Artūras Skardžius