EUROPOS PARLAMENTE POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VIZITAS

Popiezius Pranciskus 2014-11-25, strasbure_175Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Lietuvos delegacijos narys Artūras Skardžius lapkričio 24 – 26 dienomis dalyvavo Europos Parlamento  plenarinėje sesijoje Strasbūre. Lapkričio 25 dieną Parlamente lankėsi Popiežius Pranciškus, kurio vizitas į Strasbūrą vyko praėjus 26 metams po Jono Pauliaus II apsilankymo. Savo iškilmingoje kalboje Popiežius Pranciškus paragino „pavargusią“ ir „pesimistišką“ Europą, išgyvenančią ekonomines krizes ir nacionalizmo kilimą, susigrąžinti vadovaujamą vaidmenį bei siekti didesnės tolerancijos, socialinio įtraukimo, lygybės, solidarumo ir taikos. Anot Popiežiaus suvienytos Europos esmė turi būti žmogaus taurumas ir dvasingumas. Jis ragino Europą „neprarasti savo sielos“, kvietė siekti tiesos, vadovaujantis savo sąžine bei pabrėžė žmogaus teisių svarbą ne tik ES viduje, bet ir už jos ribų. Vis dėlto dažnai, kalbant apie žmogaus teises, pamirštamos jo pareigos visuomenei. Garbus svečias ragino kurti tokią žmogaus teisių kultūrą, kuri susietų asmeninį aspektą su visuomenės gerove. „Kuo daugiau galių žmonės įgyja, tuo didesnė yra jų asmeninė ir kolektyvinė atsakomybė“, -pridūrė pontifikas. Kalbėtojas ragino Europos Sąjungą skirti kuo daugiau dėmesio šeimai, dvasiniam švietimui, orumui darbe, aplinkosaugai, kovai su maisto švaistymu nei imigracijos problemomis.

 „Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti istoriniame šios dienos posėdyje.  Šis vizitas parodo Švento Sosto ir Katalikų bažnyčios norą plėtoti dialogą su Europos Sąjungos institucijomis bei susirūpinimą Europa.  Popiežiaus Pranciškaus kalboje viskas nuoširdu, paprasta, tikra, o tai turėtų padrąsinti, uždegti europiečius tikėjimu savimi bei Europos Sąjungos ateitim “, – po sesijos sakė Artūras Skardžius .