ARTŪRO SKARDŽIAUS SVEIKINIMAS MOTINOS DIENOS PROGA

291049 MIELOS MAMOS, Motinos diena – metas kai galite stabtelėti, atsikvėpti, pasidžiaugti savo vaikais.  Jūsų vaidmuo šeimoje ypatingai svarbus puoselėjant žmogiškąsias vertybes, formuojant vaikų humanišką, dorovinį požiūrį į daugelį gyvenimo sričių. Tai tikrai sunkus, kantrybės reikalaujantis darbas. Dėkoju Jums už pasišventimą motinystei, kuris vertas pačios didžiausios pagarbos. Ačiū Jums už didelį atsakomybės jausmą, kantrybę ir meilę auginat mažuosius, už šiltą žvilgsnį, kuris paskatina vaikus žengti pirmyn, siekti daugiau.

Šios gražios šventės proga nuoširdžiai sveikinu ir linkiu, kad Jūsų išdalintas gerumas grįžtų šimteriopai. Žinau, kad mamos laimingos tik tuomet kai laimingi jų vaikai. Todėl nuoširdžiai linkiu Jums ir Jūsų vaikams sėkmės, sveikatos, stiprybės.

Tegul pildosi Jūsų šeimos svajonės, o bundantis pavasaris teatneša šviesą, gyvenimo džiaugsmą, puikią nuotaiką.