ARTŪRO SKARDŽIAUS KALBA EUROPOS TARYBOS GARBĖS VĖLIAVOS ĮTEIKIMO PALANGAI PROGA

 IMG_0226Rugsėjo 26d. Europos Tarybos Pralamentinės asamblėjos narys Artūras Skardžius, įteikdamas Palangos merui garbingą apdovanojimą – Europos Tarybos Garbės vėliavą, sakė:

Gerbiamas Mere, gerbiamos ponios ir ponai,

šiandien Palangai – ypatinga diena, o man tenka didelė garbė ir malonumas būti kartu su Jumis ir pasidžiaugti Jūsų miestui įteikiamu apdovanojimu – Europos Tarybos Garbės vėliava.Taip pat norėčiau pasveikinti Palangos miesto merą Šarūną VAITKŲ, kuriam įteiksime šią vėliavą. Garbės vėliava yra vienas iš Europos prizo, įsteigto 1955 metais, apdovanojimų. Šiais metais minime šio apdovanojimo 60-ties metų sukaktį. Europos prizas yra aukščiausias savivaldybių įvertinimas už Europos idėjų skleidimą.

Visų Europos Tarybos 47 valstybių narių ir daugiau kaip 800 milijonų gyventojų vardu noriu perduoti Jums nuoširdžiausius ir šilčiausius sveikinimus.Ypač džiaugiuosi tuo, kad šiuo apdovanojimu įvertinamas Palangos miesto pasiryžimas kurti vieningą, dinamišką ir klestinčią Europą.Europos Taryba, palankiai įvertinusi susigiminiavusių miestų merų ištikimybę Europai, 2014 metais įteikė Palangai Europos diplomą. Miestų merų pasiaukojantis darbas nusipelno didžiausios visų mūsų pagarbos, padėkos ir sveikinimų.

Dabar leiskite tarti kelis žodžius apie Europos Tarybą, kuri šiandien Jus apdovanoja – ir kuriai turiu garbės čia atstovauti. Europos Taryba (nepainiokime su Europos Sąjunga) įsteigta 1949 metais ir yra seniausia Europos institucija. Ji vienija 47 valstybes nares ir yra didžiausias Europos bendradarbiavimo forumas. Tai vienintelė organizacija, apimanti beveik visą Europos žemyną. Tai vienintelė organizacija, kuri atidžiai stebi, kaip valstybės narės laikosi savo įsipareigojimų žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės srityse.

Kalbant konkrečiai, Europos Tarybos Ministrų komitetui atstovauja nacionalinės vyriausybės, o Parlamentinei Asamblėjai – nacionaliniai parlamentai.Šiandien aš atstovauju Parlamentinei Asamblėjai.

Veikla, kurią Palanga vykdo drauge su miestais partneriais – Simrishamnu Švedijoje, Frederiksbergu Danijoje, Pernu Estijoje, Jūrmala ir Liepoja Latvijoje, Bergenu Riugeno saloje Vokietijoje, Lodze ir Ustka Lenkijoje, Svetlogorsku ir Černiachovsku Rusijos Federacijoje, Kobulečiu Gruzijoje – liudija, kokie platūs ir patvarūs Jūsų draugystės ryšiai. Pastaraisiais metais miestų bendravimas dar labiau sustiprėjo. Tai matyti iš gausybės kartu su miestais partneriais surengtų kultūros, turizmo ir sporto renginių. Be to, kiekvienais metais Palanga sulaukia tūkstančių poilsiautojų ir turistų iš visos Europos ir ne tik. Ji patraukli visais metų laikais.

Džiaugiuosi, kad mokyklose ir jaunimo sporto turnyruose švenčiama Europos diena. Europos savaitės metu keliama Europos vėliava, mokyklose per pamokas ir viktorinas išsamiai nagrinėjama Europos tema. Tai itin svarbu, kai europietiškas sąmoningumas ugdomas nuo mažų dienų, nes jaunimas yra Europos ateitis. Europos dvasią Palangoje skleidžia ir mainai tarp miestų partnerių ir kitų savivaldybių mokyklų. Būtent šis Palangos indėlis į Europos vienybę paskatino parlamentinio komiteto narius – jiems kasmet tenka sunki užduotis išrinkti laimėtojus – skirti Jūsų miestui Garbės vėliavą. Būdamas Parlamentinės Asamblėjos Europos prizo pakomitečio narys, norėčiau paraginti Jus toliau stengtis ir siekti dar aukštesnio įvertinimo – Garbės ženklo.Tebūna Garbės vėliava pelnytas atlygis už Jūsų pastangas ir paskata tęsti kilnius darbus Palangos ir visos Europos labui.

Gerbiamas Mere, leiskite įteikti Jums Garbės vėliavą.

Šventinės akimirkos:                                                  eisena Palangoje 2015-09-26 palanga 2015-09-26 Palangoje 2015-09-26 Garbes veliav iteikimo ceremonija 2015-09-26 IMG_0032 IMG_0222 IMG_0787 IMG_0806 IMG_0050