Artūras Skardžius lankėsi Rokiškyje

Gegužės 19d. Lietuvos Vyriausybės vadovas  Algirdas Butkevičius su delegacija svečiavosi Rokiškyje. Premjerą  lydėjo kandidatas į Europos Parlamento narius Artūras Skardžius, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, Seimo narys Vytautas Saulis ir kiti garbingi svečiai.

Surengtuose susitikimuose dalyvavo Rokiškio rajono vadovai, savivaldybės , mokymo įstaigų darbuotojai.  Garbūs svečiai sulaukė nemenko dėmesio: į susitikimus atvyko AB „Rokiškio sūris“  atstovai daug vidutinių ir smulkių rajono įmonių vadovų.  Artūras Skardžius domėjosi su kokiomis problemomis susiduria to regiono gyventojai.  Anot parlamentaro, rajono  gyventojų per daugiau kaip dešimtmetį sumažėjo 21proc, didelė emigracija, maži atlyginimai, žemas regiono patrauklumas užsienio investuotojams. Anot A. Skardžiaus, daugelio rajono gamybos įmonių vadovai skundžiasi: prisivilioti jaunimą, ypač kvalifikuotus specialistus, nėra lengva.  Pokalbiuose su verslininkais iškeltos regiono vežėjų problemas ir finansiniai sunkumai, kurių ypač atsirado Rusijai atmetus ir išplėtus teritoriją, kurioje krovinių vežėjams nepakanka turėti TIR knygeles.

Susirinkusieji kalbėjo apie  esamas regiono problemas ir jų sprendimo būdus, galimybes padėti verslui.   Premjeras užtikrino, kad socialdemokratai dės visas pastangas siekiant kiekvieno žmogaus  turtingesnio, saugesnio ir teisingesnio gyvenimo šiame globalios ekonomikos amžiuje.

Po susitikimo su verslininkais, svečiai lankėsi rajono laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcijoje, kur aptarė aktualiausias šalies, rajono, žiniasklaidos problemas.

„Susitikimai praėjo konstruktyviai, nuoširdžiai ir atvirai. Pokalbių diskursas atspindėjo esamas socialines, ekonomines ir politines realijas“, -sakė A. Skardžius.