Artūras Skardžius dalyvaus ETPA rudens plenarinėje sesijoje

Sekmadienį, rugsėjo 28d. Seimo narys Artūras Skardžius išvyksta į Strasbūrą, kur dalyvaus Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rudens sesijoje. Parlamentinė Asamblėja – tai seniausias Europoje parlamentinis forumas, įsteigtas 1949 m. Atstovų skaičius Asamblėjoje ir atitinkamai balsų skaičius yra nustatomas pagal valstybės dydį.  Lietuvos Seimo delegaciją sudaro 4 nariai ir 4 narių pavaduotojai. Parlamentinės Asamblėjos sesijos yra padalytos į keturias dalines sesijas, kurios vyksta sausio, balandžio, birželio ir rugsėjo mėnesiais Strasbūre. Artūras Skardžius nuo 2012 m. yra šios Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Lietuvos delegacijos narys. Rudens sesijoje bus aptariami klausimai apie aktualiausius Europos ir pasaulio įvykius ir ypač problemas, kurių sprendimui reikia bendrų visos Europos veiksmų. Ypač svarbus plenarinės sesijos darbotvarkėje numatomas klausimas apie įtemptą padėti Ukrainoje, kur žuvusiųjų per šį konfliktą žmonių skaičius gerokai viršija 3 tūkstančius.

Artūras Skardžius taip pat planuoja dalyvauti  susitikimuose su Europos socialistų partijos grupės nariais.

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5187&lang=2&cat=8