Monthly Archives: rugsėjo 2015

ARTŪRO SKARDŽIAUS KALBA EUROPOS TARYBOS GARBĖS VĖLIAVOS ĮTEIKIMO PALANGAI PROGA

 IMG_0226Rugsėjo 26d. Europos Tarybos Pralamentinės asamblėjos narys Artūras Skardžius, įteikdamas Palangos merui garbingą apdovanojimą – Europos Tarybos Garbės vėliavą, sakė:

Gerbiamas Mere, gerbiamos ponios ir ponai,

šiandien Palangai – ypatinga diena, o man tenka didelė garbė ir malonumas būti kartu su Jumis ir pasidžiaugti Jūsų miestui įteikiamu apdovanojimu – Europos Tarybos Garbės vėliava.Taip pat norėčiau pasveikinti Palangos miesto merą Šarūną VAITKŲ, kuriam įteiksime šią vėliavą. Garbės vėliava yra vienas iš Europos prizo, įsteigto 1955 metais, apdovanojimų. Šiais metais minime šio apdovanojimo 60-ties metų sukaktį. Europos prizas yra aukščiausias savivaldybių įvertinimas už Europos idėjų skleidimą.

Visų Europos Tarybos 47 valstybių narių ir daugiau kaip 800 milijonų gyventojų vardu noriu perduoti Jums nuoširdžiausius ir šilčiausius sveikinimus.Ypač džiaugiuosi tuo, kad šiuo apdovanojimu įvertinamas Palangos miesto pasiryžimas kurti vieningą, dinamišką ir klestinčią Europą.Europos Taryba, palankiai įvertinusi susigiminiavusių miestų merų ištikimybę Europai, 2014 metais įteikė Palangai Europos diplomą. Miestų merų pasiaukojantis darbas nusipelno didžiausios visų mūsų pagarbos, padėkos ir sveikinimų.

Dabar leiskite tarti kelis žodžius apie Europos Tarybą, kuri šiandien Jus apdovanoja – ir kuriai turiu garbės čia atstovauti. Europos Taryba (nepainiokime su Europos Sąjunga) įsteigta 1949 metais ir yra seniausia Europos institucija. Ji vienija 47 valstybes nares ir yra didžiausias Europos bendradarbiavimo forumas. Tai vienintelė organizacija, apimanti beveik visą Europos žemyną. Tai vienintelė organizacija, kuri atidžiai stebi, kaip valstybės narės laikosi savo įsipareigojimų žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės srityse.

Kalbant konkrečiai, Europos Tarybos Ministrų komitetui atstovauja nacionalinės vyriausybės, o Parlamentinei Asamblėjai – nacionaliniai parlamentai.Šiandien aš atstovauju Parlamentinei Asamblėjai.

Veikla, kurią Palanga vykdo drauge su miestais partneriais – Simrishamnu Švedijoje, Frederiksbergu Danijoje, Pernu Estijoje, Jūrmala ir Liepoja Latvijoje, Bergenu Riugeno saloje Vokietijoje, Lodze ir Ustka Lenkijoje, Svetlogorsku ir Černiachovsku Rusijos Federacijoje, Kobulečiu Gruzijoje – liudija, kokie platūs ir patvarūs Jūsų draugystės ryšiai. Pastaraisiais metais miestų bendravimas dar labiau sustiprėjo. Tai matyti iš gausybės kartu su miestais partneriais surengtų kultūros, turizmo ir sporto renginių. Be to, kiekvienais metais Palanga sulaukia tūkstančių poilsiautojų ir turistų iš visos Europos ir ne tik. Ji patraukli visais metų laikais.

Džiaugiuosi, kad mokyklose ir jaunimo sporto turnyruose švenčiama Europos diena. Europos savaitės metu keliama Europos vėliava, mokyklose per pamokas ir viktorinas išsamiai nagrinėjama Europos tema. Tai itin svarbu, kai europietiškas sąmoningumas ugdomas nuo mažų dienų, nes jaunimas yra Europos ateitis. Europos dvasią Palangoje skleidžia ir mainai tarp miestų partnerių ir kitų savivaldybių mokyklų. Būtent šis Palangos indėlis į Europos vienybę paskatino parlamentinio komiteto narius – jiems kasmet tenka sunki užduotis išrinkti laimėtojus – skirti Jūsų miestui Garbės vėliavą. Būdamas Parlamentinės Asamblėjos Europos prizo pakomitečio narys, norėčiau paraginti Jus toliau stengtis ir siekti dar aukštesnio įvertinimo – Garbės ženklo.Tebūna Garbės vėliava pelnytas atlygis už Jūsų pastangas ir paskata tęsti kilnius darbus Palangos ir visos Europos labui.

Gerbiamas Mere, leiskite įteikti Jums Garbės vėliavą.

Šventinės akimirkos:                                                  eisena Palangoje 2015-09-26 palanga 2015-09-26 Palangoje 2015-09-26 Garbes veliav iteikimo ceremonija 2015-09-26 IMG_0032 IMG_0222 IMG_0787 IMG_0806 IMG_0050

PO VIENĄ -Į „GAZPROMO“ GLĖBĮ

Seimo nario Artūro Skardžiaus komentaras žurnalui „Savaitė“ Nr. 39, 2015 rugsėjo 24d.

Šiuo metu garsiai kuriama ES Energetikos sąjunga. Jos pagrindinis tikslas vieninga, suderinta ES pozicija dėl energetinių išteklių pirkimo iš išorės šalių. Deja, dauguma ES valstybių nėra nusiteikusios remti centralizuoto dujų pirkimo iš trečiųjų šalių tame tarpe, teigdamos kad centralizuotas dujų pirkimas iš „Gazprom“ iškraipytų konkurenciją. Tačiau konkurenciją kaip tik ir iškraipo nevienodos politinės dujų kainos valstybėms narėms. Tai sena Rusijos politinio spaudimo per „Gazprom“ taktika.

Naujieji „Gazprom“ ir Europos dujų tiekimo operatorių susitarimai ir liudija: einama ne bendros Energetikos sąjungos kūrimo keliu, o ES narės pavieniui mina senus takelius į „Gazpromo“ glėbį.

Akivaizdu, kad Europa grįžta į priklausomybę nuo „Gazprom“. Lietuvos ir kitų valstybių, patiriančių Rusijos politinį spaudimą,  lūkesčiai dėl vieningos ES Energetikos sąjungos pamažu tirpsta.

PAGĖGIAI LAIKO LABIRINTUOSE

SAM_4265Rugsėjo 19 d.,šeštadienį, Seimo narys Artūras Skardžius dalyvavo tradicinėje Pagėgių krašto šventėje „Pagėgiai laiko labirintuose“. Renginio rytmetis buvo skirtas mažiesiems pagėgiškiams ir sporto aistruoliams. Pagėgių viešosios bibliotekos darbuotojai kvietė mažuosius į  vaikų rytmetį „ Kai išskrenda vasara….“ , vaikai galėjo dalyvauti skaitymo valandoje „ Sakmė apie Paukštę Gegutę“ , apžiūrėti parodas:  „ Mano origamis“ – „ Pagėgių Gegutė“, stebėti Tauragės raj. sav. Birutės Baltrušaitytės VB vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro „ Batuotas katinas“ spektaklį bei dalyvauti   viktorinoje „ Pažink savo kraštą“.

 Artūras Skardžius su gausybe svečių dalyvavo tradicinėje eisenoje, kuri kaip ir kasmet prasidėjo Pušyno gatvėje, o ją lydėjo Lietuvos Karinių jūrų pajėgų orkestras. Eisenoje dalyvavo improvizuoti Dzūkai, Suvalkiečiai, Žemaičiai, Aukštaičiai, Mažosios Lietuvos atstovai , Pagėgių krašto mokyklos, įstaigų, jaunimo , nevyriausybinių organizacijų, ūkininkų, verslininkų atstovai. Susirinkusiuosius pasveikino gausus būrys svečių.

 Tądien dar ilgai šurmuliavo šventiniai renginiai Pagėgiuose: gėlynų bei floristikos kilimų pristatymas, kelionė po Lietuvos regionus Pagėgių krašto seniūnijų kiemelius, atidaryta šeimų spalvinimo alėja „Mano ryškus Pagėgių kraštas“..

Vakarop šventės dalyviams koncertavo atlikėjas Edmundas Kučinskas, grupės „Man- go“ ir „ Kitava“ .

Renginio akimirkos:SAM_4181 SAM_4171 SAM_4272 SAM_4189SAM_4157 SAM_4169 SAM_4257 SAM_4227 SAM_4164 

Seimo LSDP frakcijos nariai J. Sabatauskas ir A. Skardžius: „EPA licencijos panaikinimas – neteisėtas ir nepagrįstas“

XI-100-S20150917-5805 Seimo LSDP frakcijos nariai J. Sabatauskas ir A. Skardžius: „EPA licencijos panaikinimas – neteisėtas ir nepagrįstas“  

Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) licencijos panaikinimas yra radikali  ir neteisėta poveikio priemonė prieš Asociaciją, užimančią du trečdalius elektros ir elektronikos atliekų rinkos. Akivaizdu, kad šią kraštutinę poveikio priemonę Aplinkos apsaugos agentūra panaudojo ne spręsti atliekų tvarkymo uždavinius ar apsaugoti gyventojus nuo pavojingų atliekų poveikio, nes neparengė jokio veiksmų plano, kas perims šią funkciją, koks jau sukauptų pavojingų atliekų likimas 4500-uose konteinerių. Tikėtina, kad Aplinkos ministerija ir jai pavaldžių įstaigų aukšti pareigūnai, naudodami savo administracines galias, ėmėsi atliekų tvarkymo rinkos perskirstymo tarp jos dalyvių. Tai rugsėjo 17 d. Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos spaudos konferencijoje „Kas prisiims atsakomybę už likimo valiai paliktas elektronikos atliekas?“ Seime tvirtino Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas, socialdemokratas Artūras Skardžius  

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko, socialdemokrato Juliaus Sabatausko teigimu, Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas panaikinti EPA licenciją, suteikiančią teisę tvarkyti elektros ir elektronikos įrenginių atliekas, buvo nepagrįstas: „Bent du iš trijų per metus įspėjimų, kurie pagal įstatymą suteikia pagrindą naikinti šią licenciją, buvo nepagrįsti ir akivaizdžiai tendencingi.“

Dėl pirmojo įspėjimo Agentūra pati prisipažino suklydusi, todėl jį galima laikyti niekiniu. Jį EPA gavo dėl to, kad neva nepateikė reikiamų dokumentų, kai Aplinkos ministro įsakymo pagrindu VAAT (Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba) darė nepagrįstą papildomą Asociacijos veiklos patikrinimą. Agentūra, patikėjusi klaidingomis VAAT išvadomis, pati vėliau pripažino, kad tuos neva trūkstramus dokumentus yra gavusi, o sutartis su „Kauno švara“ buvo sudaryta dar 2013 metais.

Kitą įspėjimą iš EPA gavo iš AAA dėl veiklos neesminių ataskaitos trūkumų, kuriuos EPA operatyviai ištaisė. Savo praktikoje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad toks laikytinas procedūrinio pobūdžio, ir, jei pažeidimas pašalinamas, laikomas nebuvusiu. Todėl šis įspėjimas buvo teisiškai neproporcingas ir neadekvatus, jį galima laikyti abejotinu ir teisiškai nepagrįstu.

Likęs įspėjimas buvo praktiškai neišvengiamas, nes Aplinkos ministerija be Asociacijos žinios ir be pereinamojo laikotarpio atšaukė banko garantiją, vietoj kurios Asociacija turėjo pernelyg trumpą laiko tarpą surinkti lėšas naujos banko garantijos suformavimui. J. Sabatauskas išreiškė viltį, kad teismas panaikins AAA sprendimą dėl EPA licencijos panaikinimo.

EPA direktorius Mantas Varaška teigė, kad Aplinkos viceministro A. Genevičiaus teiginiai apie neva EPA plaunamus pinigus ir nusikalstamą bendradarbiavimą su atliekų tvarkytojais, dalyvavimu korupcinėse schemose ir kt., buvo atvirai melagingi ir jis turėtų už juos prisiimti atsakomybę. Nė vienas iš šių kaltinimų nebuvo pagrįstas ar įrodytas.

EPA atstovauja daugiau nei 400 įmonių, kurie užsiima elektros ir elektronikos įrenginių atliekų tvarkymu. Panaikinus licenciją, net apie 4,5 tūkst. atliekų surinkimo konteinerių liko be priežiūros, nukentėjo visuomenės edukacija apie atliekų rūšiavimą ir kt.

Spaudos konferencijos nuoroda :  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_ivairus.sp_konf

A.Skardžius susitiks su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos delegacija

Spalvotas Seimo logotipas (650x504)  Rugsėjo 17d. Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius drauge su kitais Seimo ekonomikos komiteto nariais susitiks su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) delegacija, kuriai vadovauja EBPO Generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mari Kiviniemi. Ši organizacija siekia tapti viena iš pagrindinių globalizacijos procesus įtakojančių organizacijų. EBPO – tai forumas, kuriame valstybių narių ekspertai  diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį gyvenimą. Šiuo metu EBPO priklauso 34 valstybės. EBPO svarstomų klausimų spektre – makroekonominiai, aplinkosauginiai, švietimo, mokslo, technologijų, inovaciniai.

1996 m. Lietuva, Latvija ir Estija įteikė EBPO bendrą prašymą tapti šios Organizacijos narėmis.

2015 m. balandžio 9 d. posėdyje, EBPO Taryba vienbalsiai nusprendė pakviesti Lietuvą pradėti stojimo į EBPO procesą. Šio susitikimo tikslas ir yra aptarti Lietuvos stojimo į EBPO eigą, taip pat bus pristatyta EBPO parlamentinė dimensija.

Šiuo metu Lietuva dalyvauja nuolatiniuose EBPO komitetuose ir darbo grupėse, bei yra prisijungusi prie kelių tarptautinių EBPO instrumentų. Taip pat Lietuva aktyviai dalyvauja EBPO programose, forumuose ir kitose struktūrose. EBPO struktūros veikia įvairiose politikos srityse: ekonomikos, prekybos, švietimo, viešojo valdymo, sveikatos, finansinių rinkų ir kt.

G. Landsbergis nori išgirsti apie supainiotus viešus ir privačius interesus – prašom

nuotr is facebookKonservatoriai vedini naujojo savo vado Gabrieliaus Landsbergio vis dar nori aiškintis dėl  vieno portalo pateiktos informacijos apie Premjero A.Butkevičiaus  žento valdomos įmonės veiklą.

Tą pačią dieną, kai buvo paviešinta publikacija Ministras Pirmininkas išplatino viešą pranešimą, paaiškindamas aplinkybes ir dėl dukters vyro įgytų įmonės „Ministerium“ akcijų, ir dėl susitikimo su Konkurencijos tarybos vadovu. „Visuomenė turi teisę žinoti, kad susitikimai su visų institucijų atstovais darbine tvarka yra normali praktika. Tą susitikimą inicijavo pats Konkurencijos tarybos vadovas Šarūnas Keserauskas. Susitikime dalyvavo ir Vyriausybės kancleris, ir mano patarėjas. Su jais ir Konkurencijos tarybos vadovu vyko pokalbis tik darbiniais klausimais dėl Lietuvos jūrų laivininkystės ir Konkurencijos įstatymo. Jokių kitokių klausimų nenagrinėjome, todėl šį susitikimą sieti su Konkurencijos tarybos pradėtu tyrimu įmonei „Ministerium“ yra nekorektiška ir neteisinga“, – sako Ministras Pirmininkas A. Butkevičius.

Tą pačią dieną Ministras pirmininkas papildė viešų ir privačių interesų deklaraciją. Tuo tarpu naujasis konservatorių lyderis vis dar reikalauja viešo Premjero pasiaiškinimo ir kalba pradėsiantis savo tyrimą. Todėl gal verta buvo pakartoti ir Premjero paaiškinimus ir priminti, kad jau viskas padaryta dėl šios tendencingai aprašytos istorijos skaidrumo. Bet jaunajam konservatorių lyderiui galbūt verta prisiminti ir atnaujinti tyrimus kai kurių savo politinės bei šeimos aplinkos narių atžvilgiu. Ar dėl nepatyrimo politinėje veikloje ar dėl nutolimo nuo Lietuvos reikalų Gabrielius Landsbergis tikriausiai nežino nei apie savo pirmtako buvusio partijos pirmininko A.Kubiliaus uošvės vadovautos organizacijos nekilnojamojo turto sandorius ir vėliau dėl to areštuotas sąskaitas bei užsitęsusius tyrimus.

Buvusios Seimo pirmininkės konservatorės Irenos Degutienės šeimos interesų istorija nuskambėjo ne ką tyliau, kai Seimo pirmininkės sūnus prieš pat uždarant „Snoro“ banką suskubo atlikti pinigines operacijas, kurios leido  jo G.Degučio valdomai bendrovei išsaugoti pinigines lėšas.

Vertėtų naujajam konservatorių vedliui  priminti ir kito partiečio – Dainiaus Kreivio – skandalingai supainiotus viešus ir privačius interesus, kai būdamas Ūkio ministru D.Kreivys skyrė europinę paramą mokykloms, kurių rekonstrukcijos darbus turėjo atlikti su ministro motina susijusi bendrovė. D.Kreivys dėl verslo interesų tuomet buvo priverstas paaukoti postą.

Domėdamasis viešų ir privačių interesų painiojimo istorijomis G.Landsbergis turėtų žinoti ir bendražygio partiečio Manto Adomėno bylą. Šio konservatoriaus, jiems esant valdžioje,  įsteigtas Demokratinės politikos institutas sėkmingai laimėjo Švietimo ir mokslo ministerijos rengtą konkursą ir dėl to turėjo aiškintis prokurorams.

Tai galbūt konservatorių nuolat painiojami vieši ir privatūs interesai verti atskiro tyrimo, nes kelia kur kas daugiau klausimų dėl sistemingo protekcionizmo.

O gal šioje partijoje viešų ir privačių interesų painiojimas yra norma, G.Landsbergio žmonos Austėjos Landsbergienės darželis pakėlė kainas ir tapo vienu brangiausiu Lietuvoje privačių darželių, kai tik sostinės meras R.Šimašius pažadėjo privačių darželių auklėtiniams atseikėti po 100 eurų iš savivaldybės biudžeto. Tuo pat metu A.Landsbergienės darželio darbuotojos skundėsi dėl minimalių atlyginimų.

Tai tiek palyginimui istorijų apie politinę ir šeimos aplinką bei privačius ir viešus interesus – ir socialdemokrato A.Butkevičiaus, ir konservatorių partijos.

Artūras Skardžius, Seimo ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas

Dviejų dienų vizitas Šilutėje

DSCF0304 Rugsėjo 10d., pasibaigus Seimo rudens sesijos pradžios iškilmingam posėdžiui, Seimo narys Artūras Skardžius išskubėjo į Šilutę kur laukė iš anksto suplanuoti renginiai ir susitikimai.Šis dviejų dienų vizitas prasidėjo ir baigėsi didelėmis iškilmėmis ir gražiomis šventėmis – F. Bajoraičio viešoji biblioteka paminėjo 70-metį, „Šilutės baldų“ bendrovė – 125 metų sukaktį.

Rugsėjo 10 d. Seimo narys Artūras Skardžius dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos  70 metų minėjo renginyje. Jis sutapo su penktą kartą rengiamu literatūriniu rudeniu „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“.  Šventės proga bibliotekos parodų salėje  atidaryta rašytojo, bibliotekininko, Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus Juozo Šikšnelio paroda „Baibokai ir jų lazdos“. Su gražiu jubiliejumi  bibliotekininkus sveikino Seimo narys Artūras Skardžius, kuris įteikė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus dovaną –  paveikslą   „Vyčio etiudas“ . Artūras Skardžius sakė: “ …šiandieniniame gyvenime bibliotekos atlieka svarbią misiją – buria bendruomenę, čia žmonės ateina ne tik knygų. Veikia būreliai, parodos, organizuojami renginiai. Tai vieta, kurioje žmonės randa atgaivą kultūros versmėse“.  Šventės vedantysis Marijus Budraitis perskaitė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Daug šiltų žodžių išsakė :  Šilutės rajono vadovai,  Kultūros ministerijos atstovai, kolegos bibliotekininkai iš Vilniaus, aplinkinių rajonų, kolegos iš Latvijos, kultūros darbuotojai, rajono verslininkai. Po šventinių sveikinimų dvi komandos sužaidė „Taip ir ne“, visi buvo pakviesti prie šventinio torto ir čia pat verslininkų šeimos kepamo avino. A. Skardžius pabendravo su žinomu krepšinio specialistu Robertu Kuncaičiu, kitais Šilutės verslininkais, švietimo, kultūros, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Rugsėjo 11 d. nuo pusės dešimtos iki 12val. A. Skardžius priiminėjo gyventojus Seimo nario biure Šilutėje. Iš anksto buvo užsiregistravę keli interesantai, o susirinko 14. Vieni prašė patarimo, kiti kėlė problemas, treti teikė siūlymus.  Šilutės priemiestyje gyvenanti šeima skundėsi, kad turi mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai tose patalpose nėra net radiatoriaus. Kiti interesantai prašė pagalbos, kad būtų sutvarkytas kelias, kad kas finansiškai paremtų kolektyvą, pakviestą dalyvauti Prahoje vyksiančiame festivalyje, kad būtų keičiama tvarka ir kolegijas baigę specialistai, kaip ir kiti aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys, nediskriminuojami galėtų dalyvauti konkursuose į valstybės tarnybą. Buvo interesantų, kurie prašė patarti, kaip susitvarkyti verslo, kitus reikalus.

Seimo narys susitiko su Šilutės ligoninės vyr. gydytoju R. Steponkumi, kuris jau rugsėjo 1 d. kėlė klausimus dėl rengiamos ligoninių tinklo pertvaros. A. Skardžius informavo, jog pakvietė sveikatos apsaugos ministrę Rimantę Šalaševičiūtę atvykti į Šilutę ir aptarti vyr. gydytojo keliamas problemas.  Be to, A. Skardžiui rūpi investicijos į ligoninę, nes jų čia labai reikia. Kol kas ligoninių tinklo pertvarka Šilutės regioninės ligoninės turėtų nepaliesti – čia liks visi skyriai.

Tądien Seimo narys domėjosi daugiabučių namų renovacija Šilutėje. Išankstinę informaciją apie susidariusią padėtį pateikė už tai atsakingas UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas Vygantas Kamarauskas, kuris rugsėjo 11 d. lydėjo Seimo narį apžiūrėti vieno renovuoto ir 2 renovuojamų namų. Kartu vyko mero pavaduotojas Algirdas Balčytis, atsakingas už investicijas, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktorius Algis Mykolas Šaulys, žurnalistai. Apžiūrėti 3 namai, pabendrauta su bendrijų pirmininkais, statybininkais, gyventojais. Šių namų gyventojai nesiskundė tik gyventojai prašė pagalbos, kad būtų sutvarkyti duobėti jų namų kiemai, kurie tikrai atrodo baisokai šalia renovuoto ar baigiamo renovuoti ir išgražėjusio namo. Apie tai kalbėta Šilutės r. savivaldybėje, kai aptarti renovacijos atėjo ir administracijos direktorius Sigitas Šeputis, trumpam užsuko ir rajono meras Vytautas Laurinaitis. Gyventojai Seimo nariui pasidžiaugė, kad renovuotame name mažiau moka už šildymą, gyvena šilčiau, gražiau, o įmokos už renovaciją nėra didelės. Mero teigimu, namų kiemai tvarkomi pagal gerokai anksčiau darbo grupės sudarytą eilę. V. Kamarauskas prašė Seimo nario pasidomėti, kodėl Vyriausybės nutarimu  Nr. 1725 dėl renovacijos nuo spalio 1 d. perpus mažinama parama renovavimui administruoti, statybų techninei priežiūrai, techniniam projektui parengti. Kadangi sutartys jau yra sudarytos, minimoms renovacijos reikmėms būsią skiriama 50 proc. mažesnė lėšų suma, o kas padengs visą – teks papildomai rinkti iš gyventojų?

Rugsėjo 11-osios pavakarę A. Skardžius išskubėjo į Šilutės mažųjų laivų uostą kur rinkosi „Šilutės baldų“ darbininkai su šeimomis, buvę darbuotojai, svečiai. „Šilutės baldų“ įmonė paminėjo 125 metų veiklos sukaktį. Dabar ši bendrovė priklauso SBA koncernui. Sulaukta šio koncerno vadovybės atstovų. A. Skardžius šiltai pasveikino  „Šilutės baldų“ bendruomenę bei įteikė dovanų. Seimo narys šventėje pabendravo su dabartine bendrovės direktore Asta Dijokiene, kitais svečiais bei į šventę gausiai susirinkusiais šilutiškiais.

 Akimirkos iš renginių ir susitikimų: Bajoraicio b-kai 70 DSCF0295 DSCF0271 DSCF0353 DSCF0321 Su krepsinio specialistu R. Kuncaičiu Silutes baldai 125 Su verslininku A. Dikšu prie jo iškepto avino Prie renovuojamo namo jpg DSCF0272 DSCF0271

Seimo narys Artūras Skardžius dalyvaus susitikimuose ir renginiuose

Spalvotas Seimo logotipas (650x504)  Rugsėjo 10d.,  ketvirtadienį, 10.00val. Seimo narys Artūras Skardžius dalyvaus iškilmingame Seimo rudens sesijos pradžios posėdyje. 16.00val.  dalyvaus Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 70 metų šventiniame renginyje (Tilžės g. 10, Šilutė).

Rugsėjo 11d., penktadienį, nuo 9.30 val. priims  gyventojus asmeniniais klausimais,  Seimo nario biure Šilutėje (Lietuvininkų g.8, Šilutė). 13.30 val. apžiūrės Šilutės renovuotus bei renovuojamus daugiabučius gyvenamus namus bei susidariusią situaciją aptars su atsakingais specialistais ir rajono vadovais. 16.00val. dalyvaus AB „Šilutės baldai“ 125 metų sukakties šventėje (Šilutės mažųjų laivų uoste, Uosto g. 9, Šilutė).

Žuvienės virimo čempionatas Šilutėje

Zuv cempionatas su Silutes meru 2015JPG Rugsėjo 5 d. Šilutės prieplaukoje  septintą kartą surengtas tradicinis tarptautinis Žuvienės virimo čempionatas, kuriame Seimo narys Atūras Skardžius dalyvavo jau trečią kartą. Šiemet varžybose dėl skaniausios žuvienės ir geriausiųjų vardo rungtyniavo  40 komandų ir virėjų. Artūras Skardžius vadovavo Šilutės socialdemokratų komandai, kuri visą pusdienį, atsiraitojusi rankoves plušo prie katilo. Šiltas oras ir gera nuotaika leido ne tik dirbti , bet ir  jaukiai pabendrauti su pamario krašto gyventojais, kurie buvo vaišinami gardžia žuviene.

Renginio organizatoriai –  Šilutės rajono savivaldybė. Absoliučiam žuvienės virimo čempionui buvo įteiktas Šilutės rajono savivaldybės mero prizas – Žuvienės virimo čempiono žiedas, o skaniausiai išvirusiam žuvienę –Šilutės seniūno specialusis prizas.

Akimirkos iš renginio:

Zuvienes cemp 2015 09 05 2015-09-05 Zuv cempionatas 2015-09-05 Silute Zuv virimo varzybos 2015-09-05 Zuv Cempionatas Zuv Cemp su gyventojais Dalija zuviene Zuvienes cempionatas, Silute 2015-09-05 Zuv cempionatas 2015 09 05_o DSC_0509 DSCF0219 IMGP8559

Rugsėjo 1-oji Šilutėje: pedagogai senjorai ir padėkojo, ir patarė

Vyduno_3 Rugsėjo 1-ąją į Šilutę atvykęs Seimo narys Artūras Skardžius Mokslo ir žinių dienos proga pasveikino Vydūno gimazijos ir Šilutės r. vaikų meno mokyklos bendruomenes, pagerbė pedagogus senjorus.  Parlamentaras dalyvavo Vydūno gimnazijos iškilmėse, kai pavasarį abiturientams įteikti brandos atestatai. Šią rugsėjo 1-ąją paskutinius mokslo metus gimnazijoje pradeda jau kitas labai gausus abiturientų būrys. Mokslo ir žinių dienos proga surengtoje šventėje, kuri prasidėjo sugiedojus Lietuvos himną, gimnazijos direktorė M. Stirbienė pasidžiaugė, kad pernai buvo 444 gimnazistai, šį rudenį susirinko 446. Šventės proga gimnazijos bendruomenę pasveikino A. Skardžius, rajono mero pavaduotojas Algirdas Balčytis ir Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis. Vydūno gimnazija garsi netradicinėmis šventėmis: šįkart ją jaunimas pradėjo vaidinimu, pristatyti visi abiturientai, atskirai grupėmis – dalykų mokytojai, gimnazijos vadovai, visi kiti čia rūpestingai dirbantys žmonės. Iš kartais salėje pasigirdusių gausių plojimų galima buvo nuspėti – turi gimnazistai numylėtinių mokytojų, kuriuos sveikino ovacijomis. Po ilgų laukimo metų šalia Vydūno gimnazijos statoma sporto salė. Tuo rūpinęsis Seimo narys ne kartą lankėsi statybvietėje, nuolat bendrauja su gimnazijos direktore Marina Stirbiene, kitais vadovais, Savivaldybės vadovais, nes įkurtuvių salėje laukiama labai nekantriai. Galbūt ilgai laukti neteks, jeigu pradėtai sporto salei užbaigti pavyks gauti lėšų.

Pasibaigus šventei Vydūno gimnazijoje Seimo narys  nuskubėjo sveikinti senjorų. Švietimo pagalbos tarnyboje, kuriai vadovauja Judita Blinkevičienė, rugsėjo 1-ąją jau vienuolikti metai susirenka pedagogai senjorai. Ir šįkart prie staliukų su vaišėmis sėdėjo gausus būrys senjorų, ilgus savo gyvenimo metus dirbusių mokykloje. Su dovanomis juos pasveikino Seimo narys A. Skardžius ir mero pavaduotojas A. Balčytis, vėliau su tortu atvyko rajono Tarybos narė pedagogė Sandra Tamašauskienė, o dar vėliau – būrys mokinukų su mokytojomis iš Žibų pradinės mokyklos – kiekvienas senjorams dovanojo po gėlę. Anot J. Blinkevičienės, ši rugsėjo 1-osios susitikimo tema buvo obuolys: jo gydomosios savybės, kepiniai su obuoliais (jų buvo gausu ant staliukų), obuolys mitologijoje, tautosakoje. Esą įprasta susitikimą su senjorais paskirti vienai temai, o po to pasidžiaugiama sveikinimais, aplankomi senjorai namuose – ir šiemet vykta pasveikinti Aldonos Kalinauskienės, Marcelino Ignatavičiaus, kitų.

A.Skardžiaus ir A. Balčyčio pasveikinimas netrukus peraugo į politikų ir senjorų diskusiją – politikai norėjo išgirsti pastabų, pasiūlymų bei patarimų. Garsi pedagogė Dalia Žibaitienė pastebėjo: „O man norisi pasakyti ačiū, kad dirbate, stengiatės, žinome tai, nes vien negatyvas, vien kritika…“ Kiti senjorai irgi pasidžiaugė, kad sutvarkytas H. Šojaus dvaras, yra gražus uostas, daug padaryta Šilutės Naujakurių ir Darbininkų kvartaluose, naujas pėsčiųjų ir dviratininkų takas  iš Šilutės į Pagrynius, smagu pasivaikčioti pėsčiųjų taku palei Šyšą, čia dalis tako skirta dviratininkams, bet tokio tako labai reikėtų į Traksėdžius, į Grabupius. Dar reikėtų sudrausminti nesitvarkančius ir apsileidusius Vilų gatvės namų savininkus, išasfaltuoti duobėtas gatves ir kt. Senjorai nesužavėti apleista autobusų stotimi, gal vertėtų ir Autobusų parkui surasti kitą vietą. Turistų sulaukiama, o dviračių tako į Rusnę dar nėra. Seimo narys klausė senjorų nuomonės apie naują socialinį modelį, kad lengviau būtų atleisti iš darbo, kad teisingiau būtų atlyginama už darbą, kad garbaus amžiaus asmenys užleistų darbo vietas jauniems specialistams. Viena senjorė išsyk pasakė, kad jaunimas daugiau ir geriau dirbtų už ypač garbaus amžiaus asmenis, tačiau svarbu pasirūpinti ir oria senatve, didesnėmis pensijomis. Pastebėta, kad jaunimą iš Lietuvos vertina užsienyje, o gimtinėje neretai bijoma priimti į darbą jaunus ir protingus. A. Skardžius sutiko, tačiau priminė, kad pensijas galima didinti tik tam turint lėšų, tad jeigu verslas bus prispaustas, jis kelsis į kitas valstybes, tada ir pajamų į biudžetą mažės. Anatolijus Žibaitis patarė Seimui po apsisprendimo dėl socialinio modelio imtis emigracijos. Esą Gardamo seniūnijoje jau gal 100 tuščių namų, Gardamo bažnyčioje per metus pakrikštija gal 40 naujagimių, Juškaičių kaime, turėjusiame gal per 23 šeimas, beveik tuščia. „Nekvalifikuoti asmenys iš Lietuvos užsienyje rado vietą, o mes nors kvalifikuotų bedarbių specialistų mastą mažinkime“, – kalbėjo A. Žibaitis, priminęs, kad socialinis modelis susijęs su kultūra, ekonomika, švietimu, finansais ir dar daug kuo. Senjorai teigė, jog padaryta klaida leidus persikelti atgautą žemę, klausimų kelia, kaip radosi tiek milijardierių.

Pasibaigus diskusijoms Seimo narys išvyko pasveikinti Šilutės ir Pagėgių krašte leidžiamo laikraščio „Šilokarčema“ bendruomenės, mininčios savo veiklos 20 metų sukaktį. A. Skardžius ir A. Balčytis, sveikindami kolektyvą, palinkėjo kūrybinės sėkmės, klestėjimo ir leisti vis įdomesnį laikraštį.

Po to A. Skardžius vyko į Šilutės ligoninę, susitiko ir kalbėjosi su vyr. gydytoju Darium Steponkum ir vyr. gydytojo pavaduotoju Vytautu Žvirbliu. Bręsta ligoninių tinklo pertvarka, tad Seimo narys domėjosi, kas laukia regioninės Šilutės ligoninės. D. Steponkus padėkojo A. Skardžiui už nuolatinį rūpinimąsi šia įstaiga ir, aptarus situaciją, mielai sutiko diskusijas apie  Šilutės ligoninės ateitį pratęsti Vilniuje.

Giedrą ir šiltą  pavakarę A. Skardžius paskyrė „Pramogadieniui“ Šilutės senojo turgaus aikštėje, kur mielai bendravo su vaikais, jaunimu ir suaugusiais miestelėnais, čia susirinkusiais švęsti Rugsėjo 1-osios.

Nuotraukose akimirkos iš susitikimų:meno_mokykla_1 Vyduno_1 Vydono_2 meno_mokykloje_2Sil_karcemoj_1ligoninej